572-712-710

Zabawa ponad wszystko

Dzieciństwo to niezwykły czas, gdy dziecko ma prawo do zabawy. W naszym przedszkolu jest to sposób na przekazanie ważnych i pożytecznych treści. Preferujemy naukę przez zabawę w formie: zabaw ruchowych, słownych, logicznych, relaksacyjnych, konstrukcyjnych. Zabawa swobodna natomiast – tak uwielbiana przez najmłodszych – daje pole do popisu dla dziecięcej wyobraźni.

Język obcy jest bardzo ważny

Jesteśmy przekonani, że znajomość języków obcych jest niezbędnym atrybutem każdego obywatela świata, nawet tego najmłodszego, dlatego w naszym przedszkolu zajęcia z języków prowadzą profesjonalni lektorzy. Język angielski jest drugim obowiązującym w przedszkolu językiem i słychać go w trakcie wszelkich codziennych czynności.
Posiadamy również ofertę nauki innych języków obcych w ramach zajęć dodatkowych.

Inteligencja emocjonalna – co to takiego?

Myślenie i czucie to dwa podstawowe wymiary naszego istnienia. Myśląc świadomie, przeprowadzamy operacje umysłowe, porównujemy, wyciągamy wnioski, które ukierunkowują nasze działania. Uczucia, których doświadczamy, są trudniejsze do opisania. W naszym przedszkolu chcemy wyposażyć dziecko w umiejętność identyfikowania, nazywania i panowania nad swoimi emocjami. Kształtując u dzieci wrażliwość, wzmacniamy ich poczucie wartości, wspieramy proces budowania samoświadomości. Rozwój inteligencji emocjonalnej jest ściśle powiązany z rozwojem intelektualnym, pomaga zrozumieć siebie i innych, tym samym zmienia nasz punkt widzenia na wiele spraw. W naszym przedszkolu staramy się wychować podopiecznych w duchu tolerancji i prawa do własnej opinii, ale – również uczymy ich walczyć z niepowodzeniami i porażkami.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Myśląc o złożoności potrzeb młodego człowieka, myśli się o  jego rozwoju fizycznym. W naszym przedszkolu zachęcamy dzieci do wszelkich form aktywności: spacerów, ćwiczeń ruchowych, rytmiki, tańców oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu. Pamiętamy, że aktywność fizyczna w  znacznym stopniu wpływa na poprawę nastroju i zachowań u dzieci. W pracy stosujemy nowoczesne metody: metodę ruchowej aktywności twórczej Rudolfa von Labana czy metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
W ramach zajęć dodatkowych proponujemy inne formy aktywności: basen, taniec. itp.

Od przedszkola do … szkoły!

Czytanie i pisanie jest kluczem do całej wiedzy naszej cywilizacji. Przygotowując dziecko do czytania – im wcześniej tym dla dziecka lepiej – odkrywamy przed nim fascynujący świat książek. Stosowana przez naszych nauczycieli glottodydaktyka to innowacyjna metoda opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego przygotowująca małe dzieci do nauki czytania i pisania. Zakłada ona, że każde dziecko zdobywa umiejętności systematycznie w swoim czasie i tempie, zgodnie ze swoim psychofizycznym rozwojem – a zadaniem nauczyciela jest takie zróżnicowanie zajęć, by uwzględnić indywidualne możliwości każdego dziecka. Dziecko „bawiące się” w czytanie już w wieku przedszkolnym, uczy się zdecydowanie szybciej i łatwiej niż po skończeniu 7 lat.

Małe sprawne rączki wszystko zrobią same !

Ważnym elementem wspierającym samoświadomość dziecka jest jego usamodzielnienie. U naszych podopiecznych staramy się wykształcić umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym: ubieranie, toaletę, wiązanie butów, chwytanie przedmiotów czy rysowanie. Tu pomocnym czynnikiem jest rozwijanie sprawności manualnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, używamy w naszym przedszkolu przyborów i narzędzi rozwijających zręczność palców i dłoni, podejmujemy szereg ćwiczeń związanych z grafomotoryką, wykorzystujemy w pracy z dziećmi metody stworzone przez wielki autorytet- Marię Montessori.

Sztuka to dźwięk, faktura, kolor i zapach

W naszym przedszkolu staramy się uwrażliwić dzieci na piękno otaczającego je świata. Odkrywamy przed dziećmi świat kolorów, faktur, dźwięków, smaków i zapachów. Pokazujemy, czym jest sztuka aktywnie w niej uczestnicząc, inspirujemy i tworzymy, by zobaczyć i …zachwycać się dokonaniami małych artystów!

Razem możemy więcej

Współpraca i pomaganie sobie nawzajem to istotna umiejętność przydatna w życiu. Dbając o wzajemne relacje na trzech płaszczyznach: dziecko-dziecko; rodzic- nauczyciel;
nauczyciel – dziecko, ukazujemy korzyści płynące ze współpracy z innymi oraz wdrażamy w nią dzieci.

Przede wszystkim bezpiecznie

W naszej placówce dbamy o bezpieczeństwo. Wszelkie meble i zabawki w przedszkolu posiadają konieczne atesty, a przestrzeń jest urządzona zgodnie z najnowszymi wymaganiami sanepidu i p-poż. Nasz ogród jest ogrodzony i wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczną zabawę na powietrzu.