572-712-710

Specjalista

Aby zapewnić Państwa dzieciom najwyższy poziom świadczonych usług nasze Przedszkole na stałe współpracuje ze specjalistami, dzięki którym Państwa dzieci są pod stałą opieką. Poprzez spostrzeżenia, diagnozy i wczesne reagowanie na niepokojące zachowania dzieci już we wczesnym etapie jego rozwoju można w skuteczny sposób temu zapobiec – dzięki specjalistom.

Logopeda

Logopeda, pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy.
Pomocą logopedyczną objęte są przedszkolaki: z zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniami słuchu, z opóźnionym rozwojem mowy, różnego rodzaju dyslalią itd.
Logopeda przedszkolny przeprowadza w określonych odstępach czasu badania przesiewowe dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Dzieci z problemami logopedycznymi biorą udział w  indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda przedszkolny na terenie przedszkola. Rodzice są informowani przez logopedę o rodzaju zaburzenia mowy danego dziecka oraz o rodzaju prowadzonej terapii.

Praca nad usprawnianiem zaburzonej mowy dziecka, wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości.
Efekty terapii logopedycznej, zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą.

Zajęcia z logopedii prowadzi mgr Katarzyna Mączka

Psycholog

Prowadzi na bieżąco obserwacje dzieci w grupach. Jest pomocny w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych dążąc do stwarzania warunków w których rozwija się poczucie własnej wartości, kreatywności, autentyczności, empatii. Wspiera  nauczycieli oraz Rodziców naszych podopiecznych w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem.

Kluczowa jest komunikacja polegająca na obustronnym szacunku, uczciwości, życzliwości, a także współpraca między dorosłymi a dziećmi w rozwiązywaniu problemów.

Przede wszystkim wspierająca atmosfera otoczenia dzieci wpływa na ich samopoczucie, a tym samym  umożliwia czerpanie doświadczeń z danej sytuacji, społecznej czy edukacyjnej. Dorośli – wychowawcy i rodzice, odpowiedzialni za tworzenie tej atmosfery, także zasługują na wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów, bo bardzo dużo dźwigają na swoich barkach. Sposoby pracy to przede wszystkim:

  • Obserwacja życia przedszkola, wejście do grupy, żeby rozpoznać pojawiające się problemy,
  • Wspólne z wychowawcami rozwiązywanie sytuacji trudnych – inny punkt widzenia, podsuwanie nowych rozwiązań, sposobów komunikacji, wspierania rozwoju, zabaw terapeutycznych,
  • Obserwacja i wskazywanie niepokojących objawów w zachowaniu dzieci, wskazania do ewentualnej dalszej diagnozy,
  • Indywidualna praca z dzieckiem według potrzeb,
  • Ścisła współpraca z rodzicami i wspieranie w ich roli,
  • Warsztaty dla rodziców wzmacniające ich umiejętności wychowawcze…

Zajęcia z psychologii prowadzi Bartłomiej Trzepizur