572-712-710

Plan dnia – od września 2019 roku ulegnie zmianie:


6:30- 8:30
Schodzenie się dzieci, zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem zabawek, manipulacyjne, integracyjne;
zajęcia indywidualne z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych; zabawy wg zainteresowań.
8:30- 9:00
Śniadanie, czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.
9:00- 10:00
Zajęcia dydaktyczne wg programu nauczania przedszkolnego.
10:00- 11:00
Zajęcia ruchowe, gimnastyka, rytmika, czynności organizacyjno – porządkowe przed wyjściem na świeże powietrze.
11:00- 12:15
Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, na placu zabaw, wycieczki, spacery.
12:15- 12: 45
Zupa, czynności higieniczne.
12:45- 13:45
Aktywne słuchanie bajek, odpoczynek przy muzyczne relaksacyjnej.
13:45- 14:30   
II danie, czynności samoobsługowe.
14:30-15:30    
Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy stolikowe; obserwacje; zabawy w małych grupach.
15:30-16:00   
Podwieczorek, czynności higieniczne.
16:00- 17:00   
Swobodne zabawy w kącikach zabaw, zabawy częściowo organizowane przez nauczyciela.