572-712-710

Zajęcia adaptacyjne


Są one wspaniałą propozycją dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem. Celem zajęć jest eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola (salą zajęć, łazienką, szatnią oraz placem zabaw). Wspólne zabawy adaptacyjne pozwolą na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. Oswojenie niepokoju przed nieznanym to olbrzymi krok naprzód. Zajęcia mają również na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i panią nauczycielką.
W czasie zajęć doświadczymy i nauczymy się:

 • Współpracy i działania w grupie,
 • Akceptacji innych dzieci,
 • Zasad panujących w przedszkolu,
 • Indywidualna praca z dzieckiem według potrzeb,
 • Samodzielności przy posiłkach,
 • Radości tworzenia – zabawy plastyczne,
 • Radosnych piosenek i wierszyków.


Oto kilka wskazówek, które pomogą przekraczać próg przedszkola z uśmiechem ułatwiając w ten sposób adaptację do przedszkola:

 • Zapoznajmy dziecko z przedszkolem pokazując mu salę, zabawki oraz przedstawiając nauczyciela,

 • Opowiedzmy dziecku o rozkładzie dnia i zasadach, jakie obowiązują w przedszkolu. Poinformujmy, że w przedszkolu będzie bez rodziców, ale pamiętajmy zapewnić, że wrócimy,
 • Rozmawiajmy o przedszkolu ze znajomymi dziećmi, które lubią chodzić do przedszkola,
 • Czytajmy opowiadania, których bohaterowie chodzą do przedszkola:
  • Renata Piątkowska Opowiadania dla przedszkolaków,
   Barbara Gawryluk Przedszkolaki z ulicy Morelowej,
   Agnieszka Frączek Przedszkoludki. 100 radości i 2 smutki,
 • Opowiadajmy, jak to było, gdy sami chodziliśmy do przedszkola,
 • Uświadamiajmy dziecku zalety przedszkola. Nowi koledzy, dużo zabawek, ciekawe zabawy, nowe piosenki i wierszyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do teatru, kina itp.
 • Pamiętajmy, aby nie opowiadać dziecku nierealnych sytuacji, które nigdy się nie spełnią. Dziecka nie możemy rozczarować! Opowieści o przedszkolu powinny odzwierciedlać rzeczywistość,
 • Wspólnie z dzieckiem kupmy ciapy, szczoteczkę i pastę do zębów,
 • Ćwiczmy z dzieckiem czynności samoobsługowe: ubieranie się, jedzenie, mycie rączek, ząbków, rozpoznawanie swoich rzeczy, sprzątanie zabawek (to zapewni mu poczucie bezpieczeństwa i niezależności); cieszmy się i wykazujmy zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka,
 • Wcześniej przyzwyczajajmy dziecko do przebywania w domu i w nowym miejscu pod opieką osób trzecich np. z babcią, dziadkiem, koleżanką,
 • Postarajmy się, aby dziecko miało kontakt z rówieśnikami np. na placu zabaw, u znajomych, na spacerze
 • W początkowym okresie odbierajmy dziecko wcześniej z przedszkola, ponieważ maluszek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem może wydawać mu się bardzo długi,
 • Pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola np.: ulubioną zabawkę, książeczkę – zapewni mu to poczucie bezpieczeństwa,
 • Zachowujmy cierpliwość, bądźmy systematyczni i konsekwentni


Drodzy Rodzice, przede wszystkim bądźmy sami przekonani, że przedszkole to najlepsze środowisko, stymulujące rozwój dziecka. Warto sobie uświadomić, że w dużej mierze to od nas zależy pozytywne nastawienie malucha do nowego miejsca. Bądźmy uśmiechnięci i spokojni, pamiętajmy, że dziecko jest barometrem uczuć, z łatwością potrafiącym odczytać niepokój rodzica. Towarzysząc naszym pociechom, pamiętajmy, że przedszkole jest ważnym i potrzebnym elementem w rozwoju społecznym każdego dziecka, jest też wspaniałą przygodą, którą warto przeżyć. Życzymy wytrwałości!