Organizacja

Niepubliczne przedszkole MIŚ YOGI realizuje program metodyczny wydawnictwa MAC „Odkrywam Siebie”, który jest zgodny z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cele edukacyjne zawarte w programie zostały odpowiednio ujęte dla poszczególnych grup wiekowych z uwzględnieniem etapów ich rozwoju. Głównymi założeniami programu jest poznawanie przez dzieci otaczającego je świata przez działanie, tworzenie i odczuwanie, które prowadzą do odkrywania rzeczywistego potencjału tkwiącego w dziecku. Program jest również skarbnicą wiedzy dla nauczycieli, zawiera ciekawe wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć, adaptacji oraz obserwacji dzieci. Realizując ten program w naszym przedszkolu jednocześnie zachęcamy naszych nauczycieli, by rozszerzali go o autorskie scenariusze i metody pracy z dziećmi i w ten sposób realizowali własne twórcze pomysły.

Basen
Basen

Szkoła pływania Neptun

Naukę pływania realizujemy pod okiem najlepszych instruktorów i trenerów wraz z transportem. Zapewniona jest opieka od momentu odbioru dzieci
z placówki do czasu ich powrotu. 

Uczymy poprzez zabawę. Prowadzimy zajęcia w małych grupach, a program jest dostosowywany do indywidualnych umiejętności każdego z uczniów. Zapewniamy również zróżnicowane przybory dydaktyczne tj.: makarony, rękawki, dmuchane zabawki, materace, itp.
Szczegóły w placówce przedszkola. 

Piłka Nożna
Piłka Nożna

Prowadzący trenerzy AP Bumerang

Piłkarskie Przedszkole to autorski projekt zajęć ogólnorozwojowych prowadzonych przez Trenerów AP Bumerang.  Zajęcia z elementami piłki nożnej odbywają się w przedszkolnych. Czas trwania od 30 do 40 minut, raz w tygodniu.

Ceramika
Ceramika

Warsztaty prowadzi absolwentka wrocławskiej ASP, Zuzanna Bogacka-Dżalik.

Spotkanie ze sztuką to rozbudzenie wrażliwości artystycznej u dzieci. Rozwinięcie zdolności manualnych oraz ukazanie im drogi jaką muszą przejść ulepione produkty z gliny, aby stały się pięknym kolorowym wyrobem. Mały artysta poprzez wejście w zabawę staje się twórcą kompozycji. O rozwój motoryki małej, czyli sprawności ruchowej dłoni, warto dbać od najwcześniejszych lat życia dziecka. Jest to istotne, ponieważ stanowi to świetne przygotowanie ręki do nauki pisania. Każde zajęcia zaczynają się krótkim wykładem na temat historii ceramiki oraz poznaniem materiału.

Eksperymenty
Eksperymenty

Warsztaty dla początkujących naukowców. Zagłębiając się w tajniki chemii, fizyki czy mechaniki, dzieci eksperymentują, doświadczają i odkrywają podstawowe prawa natury i nauki. Na każdych zajęciach wykonują samodzielnie różne doświadczenia, prowadzące często do uzyskania zaskakujących efektów.

Język obcy nowożytni
Język obcy nowożytni

Native Speaker oraz Nauczyciele prowadzący grupy

Nauczanie języka odbywa się w formie ciekawych zabaw, które stymulują umiejętność posługiwania się obcym językiem. Dzięki różnorodnym pomocom dydaktycznym: plansze, gry, ilustracje, wierszyki, piosenki dzieci bawią się językiem i w ten sposób naturalnie go przyswajają.

Taniec
Taniec

W trakcie opracowania.

Kuchcikowo
Kuchcikowo

W trakcie opracowania.

Aikido
Aikido

Prowadzący Nowicki Tomasz

Zajęcia w formie treningów dla dzieci, łączące elementy japońskiej sztuki walki z zabawą. Ćwiczenie technik aikido świetnie rozwija zmysł równowagi i koordynację ruchów. Trening aikido uczy bezpiecznego
i koleżeńskiego przebywania w grupie. Podczas zajęć zwraca się dużą uwagę na formę współpracy z partnerem, z którym ćwiczy się różne techniki oraz na bezpieczne poruszanie się w otoczeniu innych ćwiczących. Techniki aikido trenuje się w parach – konieczność znalezienia sobie partnera uczy dzieci przełamywania nieśmiałości.

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia są zawieszone.

Artystyczne zajęcia plastyczne
Artystyczne zajęcia plastyczne

Nauczyciele prowadzący grupy

Malarstwo, rysunek, formy przestrzenne z kartonu i mas plastycznych, druk eksperymentalny, collage, papier mache, recykling oraz szereg innych technik plastycznych. Zajęcia, które uczą dzieci twórczego działania oraz odkrywania przyjemności płynących z artystycznej aktywności. To inspirowanie dziecka do wyrażania siebie i wiedzy
o otaczającym świecie różnymi środkami plastycznymi.

Logorytmika
Logorytmika

W trakcie opracowania.

Zajęcia umuzykalniające
Zajęcia umuzykalniające

Nauczyciel prowadzący mgr Izabela Pogonowska-Pomper

Zajęcia umuzykalniające  to moment, kiedy dziecko rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia  muzyczne. Podczas zajęć dzieci nie tylko śpiewają, tańczą, słuchają piosenek oraz utworów muzycznych. Grają również na instrumentach muzycznych a także w zupełnie nietypowy sposób wydobywają dźwięki ( np. szeleszcząc różnymi materiałami tj: papier, folia, brezent). Cechą takich zajęć jest pobudzanie kreatywności, odwagi, pracy zespołowej czy intuicji oraz współodpowiedzialności.

Zajęcia ruchowe
Zajęcia ruchowe

W trakcie opracowania.

Teatr
Teatr

W trakcie opracowania.

Kino – projekcja w Przedszkolu
Kino – projekcja w Przedszkolu

W trakcie opracowania.

Zajęcia na świeżym powietrzu
Zajęcia na świeżym powietrzu

W trakcie opracowania.

Zajęcia pro-ekologiczne
Zajęcia pro-ekologiczne

W trakcie opracowania.

Gimnastyka z elementami zajęć korekcyjnych
Gimnastyka z elementami zajęć korekcyjnych

W trakcie opracowania.

Sensoplastyka
Sensoplastyka

W trakcie opracowania.